top of page

Notiser

Her har vi samlet litt om alt, i korte trekk, om tomtefeste og annet aktuelt.

Altaposten_edited.jpg
Ka sei dæm i Finnmark?

Finnmark har siden historisk tid vært eid av FeFo (Finnmarkseiendommen), Norges største grunneier.
De har vært kjent for å være harde i klypa ved tomtefeste, det være seg ved salg eller leie. For kort
tid siden fikk innbyggerne i Finnmark, rettere sagt i Karasjok, ved dom tilkjent grunneierrettighetene i
kommunen.
Ikke uventet har dette skapt mange reaksjoner i fylket, framkommet blant annet i Altaposten.

Publisert april 2023

Festede objekter Østfold.png
Det er mange festede objekter i Fredrikstad og Østfold!

Tomtefesteloven kan være krevende å forstå å tolke. Dette er Tomtefesteforbundets berettigelse. Vi tar vare på dine interesser.

Her om dagen leste vi dette i Fredrikstad Blad

Publisert april 2023

Hopprenn.png
Hopprenn i Åsheie (Sirdal) i 1954

Tidene forandrer seg og vi med dem. Kom over denne artikkelen i Sirdals Media som dokumenterer forholdet, men også at feste av hytter er langvarig og ofte går i arv mellom generasjoner.

Publisert april 2023

KinnKirke.png
Uendret pris!

I et tidligere nyhetsbrev omtale vi planlagte økninger i gravfesteavgift i Kinn. Kommunestyret har nå vedtatt å ikke øke prisene grunnet ekstraordinære inntekter (refusjoner) fra tidligere år.

I Fjordenes Tidende kunne vi derfor lese følgende 21. april:
Kinn kyrkjelege fellesråd har vedtatt at festeavgifta blir på 250 kroner per år, per grav, slik den er i dag.
Bakgrunnen for dette er at fellesrådet fikk tilbake arbeidsgiveravgift som var for mye innbetalt tidligere år. – Disse midlene, som vi ikke hadde regnet med å få, og som vi ikke kan regne med å få framover, blir benyttet til å styrke driftsbudsjettet for 2023, skriver fellesrådet i et brev til kommunen. Videre skriver de at de vil komme tilbake til kommunen med eventuell justering av festeavgifta for året 2024, men at dette først vil skje i høst.

Publisert april 2023

KinnKirke.png
Pandemien var en dugnad!

I løpet av de to årene denne varte ble det konstant referert til begrepet dugnad og at dette var et fenomen vi hadde lange tradisjoner for i Norge når det forholdt seg slik at felleskapet skulle løfte tyngre enn det hver enkelt klarte. Med andre ord løfte i flokk.

Vi kom over et eksempel på dette i Moss Avis. Imponerende spør du meg og godt å falle tilbake på når landet skulle bygges uten at offentlig sektor sto klar til å støtte fellesskapet. Kanskje med ett unntak; Husbanken.

Du finner artikkelen her:

Publisert april 2023

Tomtefesteforbundet (10).png
Skal/skal ikke

Eie eller bruke en hytte. Hvor får vi hjelp?

Det er mange interesseorganisasjoner med fokus på det å eie eller bruke en hytte. Vi får derfor fra tid til annen henvendelser fra medlemmer som er medlemmer av flere slike og lurer på hvor de får best hjelp. Da svarer vi alltid «Det er nok best å bruke Tomtefesterforbundet siden det er det forbundet som arbeider mest med tomtefestesaker». Vi er en en-saksforening med fullt fokus og kompetanse på Tomtefesteloven.

Meld deg inn her.

Publisert juni 2022

bottom of page