top of page

Det blir fort penger av det

Bebygde festede boligtomter i sentrale strøk blir fort dyre selv når tomtefestelovens rabatt på 60% kommer til anvendelse.

Nordstrands Blad illustrerer forholdet.

Les her: 

https://www.noblad.no/kamp-om-kjempetomt-pa-nordstrand-svimlende-summer-i-spill/s/5-56-758139?key=2023-11-29T05:30:00.000Z/opoint/a71d43adf0eab5c5f3c280177dbb43cac9e31f16 

Virker ikke linken. Bruk pdf.

Boligområde sett fra luften
bottom of page