top of page

Styret i Tomtefesterforbundet

Vi som er styremedlemmer i TFF har engasjert oss for en felles sak: Tomtefeste av det være seg tomt til hytte eller bolig.

Vi har forskjellig bakgrunn sosialt, politisk, geografisk, men det som har skapt vårt engasjement er den totalt ubalanserte retning tomtefesteforhold i Norge går i, og vårt ønske om å skape en enklest mulig virkelighet for alle landets tomtefestere. Eie er best.

Styret består av vanlige festere og medlemmer som ikke kan gi juridiske bindende eller forpliktende råd, eller veiledning i konkrete tomtefestesaker. Våre uttalelser baserer seg på akkumulert erfaring gjennom personlig engasjement i tomtefestesaker. 

​På den annen side er det mye god legmannserfaring hos oss, og noen gode samtaler og erfaringsutveksling kan hjelpe mye. Og skulle det være nødvendig med juridisk bistand, så kan vi koble inn en av våre tilknyttede advokater.

Noen advokater har funnet det økonomisk hensiktsmessig å legge seg tett opptil våre webtjenester gjennom navnelikhet på hjemmesiden. Vi innestår kun for innholdet på www.tomtefeste.org og på www.tomtefesterforbundet.no.

Advokater er dyrt. Sjekk om din rettshjelpsforsikring dekker forholdet.

bottom of page