top of page
Vinterhytte.png

Tomtefesterforbundet

- for deg med bolig etter fritidshus på festet tomt.

Vi tar vare på dine interesser!

Meld deg inn!

Rabatt på områder du trenger!

Hus i vinterdrakt.png
Deloitte.png

Deloitte med Tomtefesterforbundet på hjul legger ut på en «landsdekkende» turné i løpet av høsten
med sikte på å skape enda større trygghet, innsikt og forståelse rundt tomtefesteloven. 

 

Kurset avholdes i følgende byer (og datoer):  Sett av aktuell dato i din kalender og meld deg på her.

Tønsberg (31.10)  - Trondheim (2.11) - Sarpsborg (6.11) - Førde (8.11) - Bergen (15.11) - Kristiansand (16.11) 

Oslo (21.11) - Alta (23.11)

Tid: 08.30 - 10.00 (frokost serveres fra kl. 08.00) Kurset er gratis, men krever påmelding - Velkommen til kurs!

Det du trenger å vite om feste til bolig, hytte og i næring

Tomtefeste fortsetter å sette norske rekorder innen antall lovendringer og tvister i domstolene. I 2022 kom enda en dom fra EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen) og flere saker er på vei opp til Høyesterett.

For feste av bolig og hytter går klassiske konflikter om økning av festeavgift, innløsning og tomteverdi igjen. Innenfor feste til næring er partenes rettigheter lite regulerte i lov og avtaler, og vi ser jevn pågang av konflikter. Både grunneiere og festere er usikre på sine rettigheter og har behov for rettsavklaring.

Advokat Thorvald Nyquist og advokat Knut Skarvang har skrevet lovkommentaren til tomtefesteloven og bistår hvert år i en rekke rettssaker om tomtefeste for domstolene. De vil ta for seg sentrale temaer og den siste rettsutviklingen.

De avholder også særmøter med deltakere rett etter kurset for å drøfte konkrete saker. Det er vederlagsfritt og du må sende oss beskjed om at du ønsker dette ved påmelding.  

Tomtefesterforbundet vil også være tilstedepå arrangementet.

Hytte ved sjøen

Tomtefesterforbundet

For deg med bolig eller fritidshus på festet tomt

Tomtefesterforbundet er en interesseorganisasjon for tomtefesterne i Norge. De stadig nye lovforslagene gjør hverdagen for tomtefesterne krevende og uforutsigbar. Hver nye lov kan få store konsekvenser for hus/hytteeierne, ikke minst økonomisk.

Tomtefesterforbundet tar vare på dine interesser!

Hvorfor bli medlem? Se fordelene her.

Vi tar vare på dine interesser!

Trenger du hjelp til innløsing av en festetomt? Når og hvordan?

Sliter du med verdifastsettelsen av tomta? Hva skal med i taksten? Spriker taksten i urimelig grad? Hvilken takst skal brukes? Møtes du med landbruksunntaket og føler avmakt? Når kan det brukes mot deg? Stiger tomteleien plutselig til uante høyder? Hva er rimelig og når? Da skal du være på vakt og kontakte oss.

 

Som medlem får du kvalifisert bistand fra en av våre godt kvalifiserte advokater. Ennå ikke medlem? Meld deg ved å sende oss en e-post.

 

Årsavgiften er 500,- og kan gi tifold tilbake i sparte advokatutgifter, eller gjennom rabatt hos andre av våre samarbeidspartnere.​

Prioriterte saker er bl.a.
  • Avskaffe landbruksunntaket

  • Forutsigbar tomte- verdivurdering

  • En festeavgift som gir "fair balance" mellom partene

  • Helst vil vi avskaffe hele loven eller i det minste forhindre etablering av flere festekontrakter

Hus med plen
bottom of page