top of page

Tomtefesterforbundet

Tomtefesterforbundet er en interesseorganisasjon for tomtefesterne i Norge. De stadig nye lovforslagene gjør hverdagen for tomtefesterne krevende og uforutsigbar. Hver nye lov kan få store konsekvenser for hus/hytteeierne, ikke minst økonomisk.

Noen mister retten til å bo eller bruke en hytte de eier. Andre får krav om uoverkommelig høye priser, slik at man må gå fra et hus eller en hytte som har vært i slekten i generasjoner. Likevel er det viktig å bevare eiendomsretten i Norge. Grunneierne/bortefesterne skal ha en rimelig pris for festetomtene, gjerne med utgangspunkt i en langsiktig festekontrakt. Men eiendomsretten er også viktig for hus- og hytteeiere. Det er mange tvistesaker om tomtefeste, og tendensen er økende. Løsningen på problemet er at hele ordningen opphører.

En ny tomtefester-lov bør forby nye festekontrakter, og regulere hvordan eksisterende kontrakter skal innløses eller fases ut. Retningslinjene må ta hensyn til festeavgiftsnivåer for nye inngåtte kontrakter, og ta hensyn til  den festeavgiften festeren allerede har betalt, og festerens bidrag til verdistigning på tomten, for ekspempel ved å foredle området og bygge infrastruktur.

​Vi mener også at tomtefesteordningen på sikt bør opphøre i Norge, og at vi som forbund derfor skal bli overflødig

  Som medlem hadde du fått hjelp.png

  Et forbund av og for tomtefestere

  Fester du tomt til bolig eller hytte? Da bør du bli medlem i Tomtefesterforbundet. I fellesskap arbeider vi for akseptable betingelser for våre medlemmer.

  Våre viktigste saker er:

  • Rett til forlengelse av utløpte feste-kontrakter på rettferdige vilkår

  • Rett til innløsning på rettferdige vilkår

  • Motarbeide urimelige og uforutsigbare vilkår for tomtefestere

  Bli medlem her.

  Tomtefesteforbundet (4)_edited.jpg
  bottom of page