top of page

Boligfeste er krevende - uansett!

Vi leser rettsdokumenter omhandlende tomtefeste. Der registrerer vi hyppigere forekomst av tvister knyttet til boligfeste og særlig ved innløsning. Antagelig skyldes dette at det er større beløp inne i bildet. Penger gjør noe med oss!

Den siste dommen vi festet oss med, er sammenfattet slik:

rettssal

Lagmannsretten anså at vernereglene i tomtefesteloven kom til anvendelse for festet av tomt til en boligblokk. Fester var en stiftelse. Boligblokken hadde i alt ti leiligheter og disse var i hele festeperioden leid ut som bolig til eldre med særlige behov. Stiftelsens utleievirksomhet var av ideell karakter og hadde ikke på noe tidspunkt i festeperioden hatt økonomisk utbytte som mål.

Vernereglene kan i en slik situasjon komme til anvendelse også på rene utleiekomplekser der en stiftelse fester tomten. Det er ikke et krav at festeren selv står for den faktiske bruken, og det kan ikke stilles krav om at et medlem eller en andelshaver er bruker.

Det var klart at boligformål var det sentrale formålet for festet, i hele festeperioden. Det var derfor ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om en institusjon drevet av en veldedig organisasjon som har andre formål enn å gi gamle mennesker bolig, vil være beskyttet av vernereglene i tomtefesteloven.

Lagmannsretten konkluderte at festet gjaldt tomt til bustadhus og fester hadde derfor rett til å fortsette festeforholdet, jf. tomtefesteloven § 33.

Du kan lese hele dommen her: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2022-170510

Som vanlig anbefaler vi våre medlemmer med boligfeste ved tvil å ta kontakt. Dokumenter saken i vårt sakssystem https://sak.tomtefeste.org/ og vi vil koble på en av våre advokater. Den første halvtimen er gratis.

Deretter får du tilbud om 20% på normalt salær hvis det er behov for en større utredning.

 

bottom of page