top of page
Hytte ved en innsjø
Lovsamling og klubbe
Husrekke med blåhimmel

Medlemsfordeler

Bli medlem i Tomtefesterforbundet! Som medlem får du:​

  • Veiledning i festespørsmål fra advokat

  • Hjelp ved tvister om tomtefeste

  • Danne nettverk med andre festere

  • Nyhetsbrev 

  • Tilgang til forbundets medlemssider med bl.a. siste nytt om tomtefestespørsmål, nye rettsavgjørelser, uttalelser mm. 

  • Tomtefestetelefonen: 22 44 10 00 - levert av Advokatfirma Solver på vegne av Tomtefesterforbundet. Telefonen er betjent kl. 10 - 12.

 

Tomtefestere står sterkere gjennom medlemsskap hos oss. Kontingenten er kr 500,- pr år.

Samabeidspartnere

Samarbeidspartnere

Ønsker du svar?

Kan festeavgiften økes? Når kan den økes? Hvor mye øker den? Hvordan bestemmes ny avgift, er det konsumprisjustering? Justering etter markedspris? Hva er markedspris egentlig? Kommer eventuelt noe til fratrekk ved beregning av markedsprisen? Hva gjør jeg om jeg mener festeavgiften er altfor høy? Hva gjør jeg om fester motsetter seg en helt rimelig økning i avgift?

 

Kan jeg selge festeretten? Hvilke forhold må jeg være oppmerksom på når jeg vurderer å kjøpe hus på festegrunn? Ivaretar eiendomsmegleren alle mine interesser ved salg og kjøp?

 

Har jeg rett til å kjøpe ut festetomten? Kan jeg som bortfester motsette meg innløsning av festetomt? Når kan jeg eventuelt kreve å kjøpe festetomten, og hva må jeg huske på å gjøre i forkant?

 

Festing av tomt til bolig og fritidsformål reiser mange og dels kompliserte spørsmål, både for bortfester og fester. Tomtefesteloven er uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Tomtefesterforbundets samarbeidende advokater svarer blant annet på disse spørsmålene om tomtefeste, og mange flere sentrale spørsmål og problemstillinger knyttet til feste av bolig og fritidseiendommer.

Bistand fra advokat

Som medlem får du kvalifisert bistand fra advokat. Det forutsettes imidlertid at behov for bistand meldes inn via https://sak.tomtefeste.org/. Saken fordeles da til en av disse. Innledende konsultasjon er gratis. For videre arbeid gis 20% på normalt salær. Advokater er dyrt. Sjekk om din rettshjelpsforsikring dekker forholdet. Det er lov å be om prisantydning.

Logoen til advokatfirmaet Deloitte
Deloitte

Tomtefesterforbundet samarbeider blant annet med Deloitte Advokatfirma om juridisk bistand til medlemmene. Deloitte Advokatfirma har et av landets ledende fagmiljøer innenfor tomtefeste, og har tidligere hjulpet flere medlemmer i rettstvister. På vegne av medlemmene har Deloitte løst tvistene med gode resultater slik som innløsning av festeforhold til gunstige betingelser. Samarbeidet mellom Tomtefesterforbundet og Deloitte sikrer også medlemmene én times gratis innledende bistand, og rabatt på timespriser ved advokatoppdrag. I de fleste tilfeller finnes det også rettshjelpsforsikringer som medlemmene kan benytte seg av.

Nicolaisen

Advokatfirmaet Nicolaisen ble etablert i 1988. Vi er et mellomstort advokatfirma bestående av nærmere 30 advokater og medarbeidere med et stort engasjement.

 

Vår forretningsfilosofi er kvalitet, service og løsninger. Våre advokater har gode kvalifikasjoner innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – noe som er avgjørende for å oppnå gode resultater. Vi søker raske løsninger som er til det beste for våre klienter – både av hensyn til tid og kostnader.

 

Vi har spesialkompetanse innenfor fast eiendom, tomtefeste, jordskifte og plan- og bygningsrett m.m. Når det gjelder tomtefeste vil vi spesielt fremheve våre senioradvokater Ole Sperre og Lars Baklund som begge har mer enn 20 års erfaring. Begge har også geografisk sett god kunnskap om tomtefeste fra flere forskjellige deler av landet da begge i lenger tid har arbeidet med tomtefeste i Opplysningsvesenets fond (prestegårdsforvaltning).

Logoen til advokatfirmaet Solver
Solver

Tomtefesterforbundet samarbeider også med Advokatfirma Solver, som har et sterkt fagmiljø, med fokus på beste og billigste løsning for kunden. Vi kan bistå med alle spørsmål innen tomtefeste og fast eiendom. Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med kunden. Vi tror de beste løsningene blant annet kommer gjennom å være nysgjerrig, empatisk og løsningsorientert. Ingen kunder eller saker er like. Rettshjelpsbehovet er også ulikt.

Tomtefestetelefonen - telefon nr. 22 44 10 00 - leveres av Advokatfirma Solver, og er betjent mellom kl 10-12 hver dag.

Andre samarbeidspartnere

Tomtefesterforbundet har flere samarbeidspartnere, en av disse er Norges Hytteforbund. De har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har de tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Tomtefesterforbundet samarbeider også med BoligMentoren og NBBL Norske Boligbyggelags landsforbund.

BoligMentoren ønsker å være den beste rådgiveren innenfor bolig og eiendom.

En mentor deler av sin kunnskap og av sine erfaringer. Det skal komme deg som medlem til gode.

NBBL jobber for at norske boligbyggelag skal få best mulig handlingsrom, sånn at de kan bygge enda flere gode boliger til sine medlemmer.

Logoen til Boligmentoren
Logoen til Norske boligbyggelags landsforbund
Logoen til Norges Hytteforbund
bottom of page