top of page

Norsken og svensken

På en harrytur til Sverige forleden observerte jeg betydelig færre elbiler med svenske skilter enn norske. Noe av årsaken kan jo være at svenskene synes det er for mange nordmenn der og skyr stedet.

Ernst&Young har nylig presentert en analyse på elbil-tettheten i verden. TV2 har tatt opp denne og laget en artikkel om forholdet. Du kan lese artikkelen her.

Elbiler som lader

Det er forskjell på svensker og nordmenn. Det vet vi. Når det gjelder elbil, er motivene for å anskaffe en slik følgende:

I Norge ser lista slik ut: 

  1. Høye drivstoffpriser 36 prosent

  2. Dyrere fossile biler 36 prosent

  3. Lavere bilholds kostnader med elbil 31 prosent

  4. Miljøhensyn 28 prosent

  5. Elbiler har nå mye lenger rekkevidde 21 prosent

 

Slik ser det ut i Sverige:

  1. Høye drivstoffpriser 50 prosent

  2. Miljøhensyn 38 prosent

  3. Lavere bilholds kostnader med elbil 33 prosent

  4. Økonomiske incentiver/subsidier 24 prosent

  5. Dyrere fossile biler 24 prosent

 

Refleksjoner rundt forskjellene kan du jo gjøre deg selv.

Hadde denne analysen blitt gjort for et par år siden, ville rekkeviddeangst stått høyt opp på lista. Lengre rekkevidde og tettere mellom ladestasjonene har redusert denne. For oss som har hytte på fjellet er problemstillingen fortsatt reell. Vi skal jo hjem igjen! Behovet for full «tank» så nær hytta som mulig er derfor en nødvendighet, særlig når det er kaldt om vinteren.

Lista over motiver hadde derfor sett annerledes ut for Tomtefesterforbundets (TFF) medlemmer, tror vi. I alle fall for de som har hytte et stykke unna og på fjellet. Der er nok motivet for å beholde fossilbilen sterkere. Men en liten elbil til nærområdet koster ikke all verden verken i anskaffelse eller drift.

 

Elbilen er fremtiden, og vi må bare stå på skal vi fortsatt ha flere enn svenskene.

Publisert August 2023

bottom of page