top of page

Fagstoff

3. feb. 2023

Beskatning av festede objekter

Beskatning av festede objekter

Beskatning av festede objekter

8. nov. 2022

Tomtefesterforbundets langsiktige mål

Tomteforbundets overordnede og langsiktige mål er å avskaffe tomtefesteloven. Det kan ta tid.

Tomtefesterforbundets langsiktige mål

20. jun. 2022

Trær til besvær

Tvistemål om naboens trær

Trær til besvær

19. jun. 2022

Innløsing

Detaljer om innløsing

Innløsing

15. jun. 2022

Gjerde rundt fritidseiendom

Tomtefester sin rett til å føre opp gjerde rundt sin fritidseiendom

Gjerde rundt fritidseiendom

8. jun. 2022

Landbruksunntaket

Landbruksunntaket, tomtefesternes mareritt

Landbruksunntaket

13. sep. 2021

Taksering

Taksering av festetomter

Taksering

12. mai 2021

Innspill til dok 8 210S (2020-2021)

Til Justiskomitéen. Innspill til dok. 8 210S (2020-2021)

Innspill til dok 8 210S (2020-2021)

14. mar. 2021

Kjøp av hytte på festetomt

Ved kjøp av hytte på festetomt er det viktig å få oversikt

Kjøp av hytte på festetomt

27. mai 2020

Årsberetning 2019

Utdrag av styrets årsberetning for 2019

Årsberetning 2019

8. okt. 2019

Om Festeavgiften

Fra VG's artikkel 5.oktober 2019

Om Festeavgiften

31. okt. 2018

Har du lest festekontrakten din?

Vet du hva som venter deg når kontrakten løper ut?

Har du lest festekontrakten din?

20. mar. 2018

Pensjonerte festere

Skal pensjonistene ende opp husmenn?

Pensjonerte festere

20. feb. 2018

Fastsetting av festeavgift

Fastsettelse av festeavgift for regulering underveis i en festekontrakts levetid

Fastsetting av festeavgift

15. sep. 2015

Noen fakta om lovendringen i 2015

Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar

Noen fakta om lovendringen i 2015
bottom of page