top of page

Sammenblanding og bruksendring

19. nov. 2023

Tomtefesterforbundets (TFF) aktivitet og kompetanse er konsentrert rundt tomtefesteloven og de rettsobjekter den treffer.

Tomtefesterforbundets (TFF) aktivitet og kompetanse er konsentrert rundt tomtefesteloven og de rettsobjekter den treffer. I TFF bygger vår kompetanse og våre tjenester rundt feste til bolig og fritidseiendom.


På vår stadige jakt etter informasjon kom vi over en interessant redegjørelse om skillet mellom feste til bolig/fritidshus og næring/andre formål, og mulige uheldige sider ved å blande disse.


Du finner artikkelen her: https://www.dalan.no/skillet-mellom-feste-til-bolig-fritidshus-og-naering-andre-formal/


I artikkelen slås det fast at bolig og fritidseiendom er beskyttet av tomtefesteloven. Næring er det ikke.


Å skille mellom disse handler som regel om profitt. Er det storstilt utleie med i bildet, kan selv en enkel hytte defineres som næring. Artikkelen gir flere eksempler.


Dette er forhold man som regel tenker lite på, men viktig å ha en viss oversikt over for å unngå uheldige overraskelser.


Les artikkelen fra Dalan hvis du vil vite mer om disse skillelinjene[1].


Våre samarbeidende advokater vet også mye (alt?) om slike forhold. Vi hjelper våre medlemmer til kontakt og bistand på alle relevante områder.


[1] For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at TFF ikke benytter Dalan som en av våre advokater.

 

bottom of page