top of page

As you please

17. jul. 2023

Nå blir det enklere å bygge mikrohus

Det kan hende så mangt i et menneskes liv. Du kan for eksempel


1.      Komme på kant med naboen

2.      Føle deg urettferdig behandlet av bortfester

3.      Lure på om gresset er grønnere på den andre siden av gjerdet eller dalen


Fra 1. juli 2023 lempes det på de byggetekniske reglene for å bygge mikrohus. Formålet er at det skal bli enklere og billigere å bygge mikrohus. Slike er gjerne mer bærekraftige og økonomisk gunstige enn alternativet. Så la oss forutsette en bølge av slike hus nå fremover.


Disse husene må plasseres på arealer godkjent for boligbebyggelse. Da står gjerne valget mellom eiet og festet tomt. For mange vil festet tomt være det mest hensiktsmessige og kanskje det minst byråkratiske, men det må vi erfare.


Poenget er at det er en vesensforskjell mellom mikrohus og tradisjonelle hus ved at mikrohus gjerne leveres på henger og kan flyttes på henger. Dette endrer maktforholdet. Fester kan enkelt flytte huset sitt ved en uenighet som vi listet innledningsvis.


Tomtefesterforbundet har naturlig nok ingen erfaring med de nye reglene og mulighetene. Vi tror imidlertid ikke på en konvoi av slike hus på vei til ny infrastruktur. Nordmenn er stedbundne, og alle vet hvordan det gikk da mannen ville fra nissen flytte.


Vi vil naturlig nok følge utviklingen og se etter uheldige sider sett fra festerens ståsted.


Spesielt interesserte kan lese mer om de nye reglene og mulighetene her.


Det er imidlertid nyanser i lovforslaget. Teknisk Ukeblad oppsummerer disse:Kan også printes i 3D for en rimelig penge. Har du klave, får du saktens ku.

bottom of page