top of page

Engangsløftet

12. jul. 2023

Avtaler inngått etter 2002 kan gis et engangsløft i leien når de utløper

Avtaler inngått etter 2002 kan gis et engangsløft i leien når de utløper. Det hersker mange ulike oppfatninger om fenomenet på begge sider av bordet. Vi prøver oss med litt opplysende virksomhet:


Regelen i Tomtefesteloven (TFL) omtales som et engangsløft fordi det bare er bortfester som kan kreve reguleringen når avtalen utløper. Når det er gått 30 år fra inngåelsen av avtalen, kan både fester og bortfester kreve revisjon av festeavgiften i medhold av § 15, fjerde ledd. Har tomteverdien gått ned i perioden, kan fester altså kreve festeavgiften redusert til 2 % av den lavere tomteverdien.


Verdien skal likevel ikke ta hensyn til verdiøkning som festeren har tilført tomten. Festers opparbeiding av vei, hage, vann og avløp eller brygger skal altså ikke tas hensyn til. Tomteverdien skal heller ikke ta hensyn til mulighet for ytterligere utbygging av tomten. Man skal bare se på tomteverdien med den bebyggelsen som er der på tidspunktet for inngåelse av festeavtalen (råtomten). Tomteverdien fastsettes gjerne ved at man innhenter en særskilt festetakst. Skaff din egen takstmann!


NB! Maksbeløpet gjelder også for tomter som er mindre enn et dekar. Det betyr at også for tomter på 300 kvm vil maksbeløpet være det samme som for ett mål. For tomter som er større enn ett dekar, øker beløpsgrensen forholdsmessig (2 mål dobler).

bottom of page