top of page

Festerente

19. feb. 2024

Dette er et begrep som ingenting har med dagen derpå å gjøre (selv om det kanskje noen ganger kan oppleves slik).

Dette er et begrep som ingenting har med dagen derpå å gjøre (selv om det kanskje noen ganger kan oppleves slik).

 

Festerenten er hjemlet i tomtefestelovens § 15

Bestemmelsene i §15 er et stadig tilbakevendende konflikttema som ofte havner i retten. Vanskeligst  for bortfester er 2% og 9000 kroner som øverste grense. Rådet fra Tomtefesterforbundet (TFF)  er å holde fast ved konsumprisregulering og stå på 2-prosenten.

Det forkommer resonnementer som ender på 8, men som regel ligger kravet fra bortfester på fra 4-6. TFF synes dette er en ublu økning for en risikofri inntektskilde, men mye vil ha mer.

Følger du denne lenken, vil du finne et saklig resonnement fra den andre siden av bordet, forfattet av Marita Fisketjønn som nylig flyttet til Brækhus og Dege fra Ræder og Bing. Ingen av dem har relasjoner til Tomtefesterforbundet.

Våre advokater produserer gjerne tilsvarende resonnementer uten krav om maksimering. Ved behov kan medlemmer bruke denne lenken.

 

Ikke-medlemmer må melde seg inn via denne lenken og få tildelt sin egen medlemsside, slik at rabattert dialog med advokat kan etableres.

bottom of page