top of page

Tomtefesterforbundet var partshjelpere!

8. aug. 2023

Saken gjelder innløsning av punktfeste

Saken gjaldt innløsning av punktfeste på øyene i Oslofjorden og reiste to hovedspørsmål. Det ene om innløsningssummen skal fastsettes til 25 ganger festeavgiften eller til 40 prosent av tomteverdien, jf. tomtefesteloven § 37, første ledd. Det andre spørsmålet gjaldt fastsettelse av størrelsen og utformingen av tomten.


Lagmannsretten kom til at innløsningssummen skal fastsettes til 40 prosent av tomteverdien ved innløsning ved punktfeste, jf. tomtefesteloven § 37, første ledd, tredje punktum. Videre kom lagmannsretten til at tomtens størrelse og utforming skal fastsettes i samsvar med forslag fra bortfesteren (Statsbygg).


Ingen seier med andre ord, men ryddighet å forholde seg til.


Saken vurderes anket.


Du kan lese hele dommen her

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2022-158172

bottom of page