top of page

Alta - i takt med tiden!

31. jul. 2023

Alta har utviklet seg betydelig de siste 20-30 årene

Vi leser på deres hjemmeside:


«Alta har utviklet seg betydelig de siste 20-30 årene og verdi av næringsarealer, boliger og tomtearealer har fulgt denne utviklingen, og slik verdiøkning forventes å fortsette i årene som kommer. Alta kommune har ikke gjort tilstrekkelige tilpasninger underveis i denne perioden for å kompensere for denne verdiøkningen, og har derfor nå justert regelverk og grunnlag på flere områder knyttet til eiendom.»


Selverkjennelse i dette, og de har sammenfattet endringene og tilpasningene i et meget informativt dokument som omhandler en rekke sider ved det å eie og leie både hus og hytte. Lesbart.

Du finner det her https://www.alta.kommune.no/alta-kommune-tilpasser-eget-regulativ-for-aa-foelge-utviklingen.6483032-547730.html#p64830321

bottom of page