top of page

Det er bedre med tillatelse enn tilgivelse

17. sep. 2023

Tomtefesterforbundet advarer mot fremgangsmåten.

Et ektepar ble tiltalt for overtredelse av plan- og bygningsloven § 32-9 for å ha utført arbeider på egen eiendom, uten tillatelse. Det ble blant annet foretatt utfylling av sandstrand i vannet, oppført bryggeanlegg, nytt bolighus, anneks, garasje, plasthall, drivhus, terrasser, forstøtningsmurer, planering av tomt og tilhørende vei. Betydelige tiltak ble også utført innenfor 50-metersbeltet ved en innsjø i et LNF-område. Retten la til grunn at overtredelsen var grov. De tiltalte ble idømt betinget fengselsstraff, erstatningsansvar og til å tåle inndragning av sparte gebyrer. (Sammendrag ved Lovdata.)


Saken endte med betinget fengsel. Hele sakens fakta er gjengitt her med bilder før og etter her: https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tagd-2022-34053


Tomtefesterforbundet (TFF) advarer mot fremgangsmåten. Vi hjelper deg heller med å fremskaffe tillatelse (utarbeide søknad), gitt at du er medlem. Vi har advokater til slikt. Første konsultasjon er gratis. Deretter innvilges 20% rabatt på normalt salær. Våre advokater gir samme betingelser om behovet skyldes andre forhold enn tomtefeste.

bottom of page