top of page

Hyttemarkedet 2023

23. aug. 2023

Alt til sin tid

Det er 500.000 hytter i Norge og ifølge sikre kilder, bygges det nye hytter med arealbehov lik 7000 fotballbaner i året.


Dette fører til en rekke dilemmaer, spesielt for kommunene som huser hyttefolket. Vi hører røster om begrensning og deling. Samtidig har vi lagt bak oss to pandemi-år med bonanza i hyttemarkedet. Utbyggerne og hyttefabrikkene opplevde at vi ikke hadde annet å bruke pengene på.


Situasjonen er nå sterkt endret, og det er med hytter som med kjæledyr; alt til sin tid for mange. Utbudet har blitt for stort.


Samtidig opplever mange kommuner at hyttedilemmaene har mange fasetter; fra å jage oss hjem og holde vakt i starten av pandemien og til nå, hvor teknologien har gitt oss muligheter til hyttekontor og lansering av begrepet deltidsinnbygger, en ressurs å spille på. Telemarksforskning har også dokumentert positive virkninger av mulighetene til fleksibelt arbeidssted, noe som pandemien ga oss muligheter til, og som vi har lært oss å benytte og sette pris på.


Men så var det dette med arealbehovet da. På slutten av 2022 var vår miljøminister i Australia og der aktivt med på å utarbeide forpliktende, verdensomfattende garantier for uberørt natur i en størrelsesorden på 30%. Vi har mye areal igjen, men det foreligger fra departementet en veileder for utbygging og utnyttelse. Forholdet gjelder ikke bare hytter, men også vei.


Dagens Næringsliv brukte forleden fire sider på flere av disse problemstillingene. Saken fulgt opp i samme avis noen dager senere. Vedlagt og verdt å lese.


På Arendalsuka overvar jeg en debatt som klart og fyndig dokumenterer at det er fort gjort å henge seg opp i medieskapte myter om hyttebygging og hyttefolk. Motsetningene er der.


Mange gode og poengterte synspunkter finner du her https://www.youtube.com/watch?v=tHGtzasqlF8


Tomtefesterforbundet følger debatten.2023-08-07_Dagens_Naeringsliv_07-08-23_print
.pdf
Download PDF • 723KB
2023-08-23_Dagens_Naeringsliv_23-08-23_print
.pdf
Download PDF • 217KB

bottom of page