top of page

Årsmøte i Tomtefesterforbundet 2024

Konferansesal fylt med møtedeltagere

Landsmøte blir avholdt lørdag 20.april kl. 1300-1500 i Polyteknisk forenings lokaler vis a vis Bristol Hotell i Oslo. Adresse: Rosenkrantz gate 7, Oslo

Tomtefesterforbundet har i alle år omtalt sitt årsmøte som landsmøte, men alltid avviklet lokalt i Oslo, uten reisestøtte. Vi tror dette beror på en ambisjon om å være en forening for hele landet, om ikke i gavnet så i alle fall i navnet.

Siste tiders tekniske utvikling har skapt nye forutsetninger og muligheter for digital avvikling og deltagelse på møtet. Dette har vi lyst til å prøve.

Årets landsmøte den 20. april kl. 1300 til 1500 i lokalene til Polyteknisk forening, Rosenkrantz' gate 7, vil derfor bli forsøkt sendt digitalt, men med fysisk deltagelse for de som bor nært nok. Den første timen med tradisjonelle landsmøte saker iht vedtektene, den andre med et tomtefestefaglig innslag fra en av våre samarbeidende advokater; antagelig fra SOLVER. Denne faglige delen vil være tilgjengelig i opptak etter møtet.

Alle kan delta fysisk eller digitalt, men deltagelse krever påmelding.

Vil du være med å stemme, eller delta aktivt med spørsmål og kommentarer forutsetter det at du er fortrolig med appene MENTI (avstemming) og SLIDO (spørsmål og kommentarer).

Påmeldte deltager digitalt vil få tilsendt det dere trenger av lenker dagen før møtet.

Vi ønsker vel møtt til møtet og håper denne formen gir økt aktiv deltagelse.

 

Møtedokumenter blir gjort tilgjengelig før påske!

bottom of page