top of page

Årsmøte i Tomtefesterforbundet 2024

Konferansesal fylt med møtedeltagere

Landsmøte ble avholdt lørdag 20.april kl. 1300-1500 i Polyteknisk forenings lokaler vis a vis Bristol Hotell i Oslo. 

Tomtefesterforbundet har i alle år omtalt sitt årsmøte som landsmøte, men alltid avviklet lokalt i Oslo, uten reisestøtte. Vi tror dette beror på en ambisjon om å være en forening for hele landet, om ikke i gavnet så i alle fall i navnet.

Siste tiders tekniske utvikling har skapt nye forutsetninger og muligheter for digital avvikling og deltagelse på møtet. Dette hadde vi lyst til å prøve.

Årets landsmøte ble derfor bli forsøkt sendt digitalt, men med fysisk deltagelse for de som bodde nært nok. Den første timen med tradisjonelle landsmøte saker ihht vedtektene, den andre med et tomtefestefaglig innslag fra en av våre samarbeidende advokater;  (Tobias Gedde Dahl fra SOLVER presenterte og refererte vanlige forekommende tvistedituasjoner). Det foreligger ikke opptak fra møtet grunnet det verktøyet som blir brukt til publisering.

 

Erfaringene med digital overføring og mulighet for landsdekkende digital deltagelse var god. Vurderes som permanent.

Landsmøtet var åpent for alle og gratis for medlemmer. Kun medlemmer hadde stemmerett. Bli medlem her.

Møtedokumenter:

Årsrapport 2023 fra Tomtefesterforbundet

Protokoll fra Årsmøtet

bottom of page