top of page

Årsmøte Tomtefesterforbundet 2023

Dommerklubbe og lovsamling

Landsmøtet  ble avholdt den 22. april kl. 1300 i Polyteknisk forenings lokaler vis a vis Bristol Hotell. 

Foruten vedtektsfestede Landsmøte-saker bød vi på et foredrag med temaet "Kjenn din kontrakt - muligheter og fallgruver" med en av våre samarbeidende advokater. Det ble anledning til 1:1 konsultasjoner etter møtet. Vi hadde også en fremvisning av våre nye websider.

Landsmøtet var åpent for alle og gratis for medlemmer. Kun medlemmer hadde stemmerett.

Bli medlem her.

Ikke medlemmer ble bedt om å VIPPSE 100 kroner til 97788940 til dekning av våre direkte kostnader.

Møtedokumenter:

Årsrapport 2022

Vedtekter 2023

Vedtekter 2019

Velkommen!

bottom of page