top of page

Tomtefesterforbundets langsiktige mål

8. nov. 2022

Tomteforbundets overordnede og langsiktige mål er å avskaffe tomtefesteloven. Det kan ta tid.

av Jon Arve Risan, daglig leder Tomtefesterforbundet


I mellomtiden er vi opptatt av å sette søkelys på uheldige sider ved den loven vi har, og bistå våre medlemmer med råd og dåd for eksempel ved prisfastsettelse og innløsing av tomten.


Akkurat nå, i kjølevannet av Menneskerettsdomstolens etterlengtede avgjørelse, har vi søkelys på rimelig avkastning hos bortfester.


En avkastning på 2 % gir bortfester en faktisk avkastning på mellom 2,5 % og 5 % hensyntatt verdistigning og inflasjon. Festeavgiften er for høy fordi:


  • Avkastningskravet skal gjenspeile risiko i tilhørende kontantstrømmer. Festeavgift er en kontantstrøm til bortfester hvor det meste, om ikke all vanlig eiendomsrisiko er fjernet. Eksempelvis er kommersiell risiko og motpartsrisiko betydelig redusert ved at bortfester har pant i eiendommen inkludert bygg.

  • Et avkastningskrav på 2 % gir bortfester en faktisk avkastning som overstiger andre risikofrie investeringer, samt avkastningsmålet til Norges Bank som anses å inneha mer risiko, på grunn av inflasjon og prisstigning på underliggende eiendom.

  • Festeavgiften gjør festetomter til investeringsobjekter for langsiktig plassering av kapital 


Når det blir mer lønnsomt å innhente festeavgift enn å drive landbruk, blir eiendomsforvaltningen en betydelig "attåtnæring". Da skal du være på vakt, slik vi er!


For å vinne frem med vår sak, både på kort og langt sikt, trenger vi flere medlemmer.

Gi din støtte, og meld deg inn ved å sende en mail inneholdende navn og telefonnummer til medlemsservice@tomtefeste.org.

Det er fordeler å hente som er der når du trenger dem.

Liten grunn til å angre!

bottom of page