top of page

Noen fakta om lovendringen i 2015

15. sep. 2015

Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar

Noen fakta om lovendringen i 2015

Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar - og ikke advokatmat i rettssalene.


Hva er problemet med tomtefesteloven?

• Utdatert, laget for en annen tid

• Uklar, skaper konflikter som ofte havner i retten

• Uforutsigbar, skaper usikkerhet, sprikende rettsavgjørelser

• Unødvendig, langt bedre finansieringsløsninger finnes i dag

• Urettferdig, skaper et skille i markedet som er tilfeldig


Les videre her:

deLoitte om tomtefeste
.pdf
Download PDF • 477KB

bottom of page