top of page

Beskatning av festede objekter

3. feb. 2023

Beskatning av festede objekter

Vi som eier eller leier egen bolig eller fritidseiendom blir skattet av dette.


Takstene for inntektsåret 2022 er som følger:

  1. Generelt gjelder: Er ikke annet bestemt i skatteloven eller i den enkelte paragraf nedenfor, skal formuesobjektenes verdi settes til omsetningsverdien 1. januar 2022.

  2. Reglene for Bolig- og fritidseiendommer finner du i §1-1-1. Her er det både ting å passe på (økt formuesverdi) og et visst handlingsrom (på nivå med øvrige objekter i kommunen).

  3. Eier du tomten, men har ikke rukket å sette hus på den enda, gjelder følgende (§1-1-2):

    1. Det skal ikke foretas noen generell økning av formuesverdiene for inntektsåret 2022.

    2. Ved første gangs taksering skal formuesverdien verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av tomtens markedsverdi.

    3. Her gjelder også regelen om verdifastsettelse tilsvarende sammenlignbare objekter i kommunen. Hør med teknisk etat, men legg merke til hva paragrafen sier om markedsverdi

  4. Vær oppmerksom på nye regler hvis du har plassert hytta som del av egen virksomhet. Vi anbefaler konsultasjon med revisor.

 


For bortfester gjelder:


Formuesverdien av kravet på festeavgift beregnes ved å multiplisere den årlige festeavgiften med kapitaliseringsfaktor 10, se §2-1-5.


Stort sett går dette greit når verdien første er meldt inn. Står hytta uten verdi, er det din plikt å sørge for formuesfastsettelsen. Hør med kommunen. Det gjorde jeg.


Den samlede oversikt finner du her. Det som gledet meg mest ved oversikten, var alt jeg ikke behøvde å ta stilling til.


Det er som du skjønner en del særskilte regler for tomtefeste som er viktige å kjenne til både ved den årlige skattemeldingen og ved innløsning. Kunnskap om reglene gjør at både festere og grunneiere kan sørge for at deres skattegrunnlag blir riktig. Det kan være mye penger å spare på å bruke litt tid på å beregne formue og fradrag riktig.


Da vi er legfolk i en slik sammenheng, lener vi i TFF oss ofte på våre advokater. Fra en av disse har vi mottatt følgende om beskatning av festede objekter.

Beskatning av grunneier og fester
.pdf
Download PDF • 618KB

 

bottom of page