top of page

Tidens tann - virker ikke på rettspraksis

Hvis en gjenstand er gammel nok, blir den som regel fredet,  kan settes på museum og gå ut av aktiv bruk. Det gjelder ikke rettskilder. Selv i dag kan flere hundre år gamle rettskilder trekkes fram i nye saker, og gamle saker kan gjenåpnes, skriver Juridikas åpne nyhetsmagasin, Innsikt.

Lovendring.png

Rettshistorien er altså ikke «bare» kuriosa, og heller ikke bare historie for historiens og forståelsens skyld. Den er også i bruk i jussen i dag.

Begrunnelsen er at tidsaspektet for lover og dommer kan være avgjørende for hvordan man skal tolke en bestemmelse. Retten trenger ofte historie for å forstå bakgrunnen for gammel lovtekst og for å forstå hva som ligger bak eldre dommer, som brukes som rettspraksis.

Jo lenger tid det går fra regelen er laget til vi anvender den, jo viktigere er det å ha tidsperspektivet fremme.

Tomtefesteloven er en lov som ofte må støttes av rettspraksis:

  • Eksistert lenge

  • Endret ofte

Særlig gjelder dette områdene:

  1. Tolkning av vilkår i festeavtaler, for eksempel bestemmelser om festeavgiftens størrelse,  regler for forlengelse eller opphør av festeforholdet.

  2. Vurdering av festerens og grunneierens rettigheter og plikter, for eksempel i forbindelse med vedlikehold av festet eiendom eller utnyttelse av eiendommen.

  3. Spørsmål knyttet til oppsigelse av festeavtaler og erstatningskrav i den forbindelse.

  4. Avklaring av rettslige spørsmål om adgangen til å overdra festeretten eller å gjøre endringer på den festede eiendommen.

 

Du kan lese mer om dette i vår nye veileder som snart publiseres.

 

Veilederen blir tilgjengelig for våre medlemmer før sommeren.

Publisert mars 2024

bottom of page