top of page

Taksering er ingen eksakt vitenskap!

29. mai 2023

Sprikende takst lagt til grunn for råtomtverdi

Vi leser i Altaposten:


For som Altaposten tidligere har skrevet var takstene som ble lagt til grunn for råtomtverdien på eiendommen svært sprikende.


  1. Den første taksten, fra Sivilingeniør Ole Hammari AS, sier at markedsverdien for råtomta er 1.320 kroner (senere justert til 1.230) per kvadratmeter. Fefo bestilte denne taksten.

  2. Det Oslo-baserte konsulentselskapet Opak AS leverte deretter en takst med kvadratmeterpris på 1.940 for råtomta. Fefo bestilte også denne taksten.

  3. Tredje ut var konsulentselskapet Alexandersen Eiendom AS som på sin side mener at verdien på råtomta er 600 kroner per kvadratmeter. Alta IF bestilte denne taksten.


Vi har ved mange tilsvarende anledninger skjønt at verden ser ulik ut fra ulike sider av bordet. Begrepet nøytral takst er en illusjon. Riktig takst er bedre. Det er den taksten alle parter opplever som riktig.


Hele artikkelen fra Altaposten finner du her: https://redir.opoint.com/?key=L1sPLwAVQSY05A6n5DYf .

Takering er ingen eksakt vitenskap
.pdf
Download PDF • 1.09MB

Husk at det er råtomten (dvs slik den var før den ble tilført bygninger og infrastruktur), og ikke markedsverdien for tilsvarende i området som skal legges til grunn. Takstmenn er godt klar over dette, men har ofte ulik evne til å se for seg råtomta og vektlegger derfor ulikt det de evner eller vil se.Legg merke til den snittbetraktningen FeFo la seg på. Ofte benyttet som «riktig» takst.

bottom of page