top of page

Drangedal vil ikke!

«Drangedal kommune ønsker ikke å bli «statsleilendinger» i eget kommunesentrum.  Kommunen krever derfor at de rundt 2000 daa som OVF har i Drangedal sentrum, blir overført til kommunen på forsvarlige vilkår for en relativt inntektssvak kommune med høy lånegjeld.» Dette skriver ordføreren i sitt høringssvar ifm. at OVF (Opplysningsvesenets Fond) er foreslått omdannet til statsaksjeselskap.

Hun mener også at det i lovteksten må bli slått fast at innløsning av grunn til offentlige formål skal skje etter bestemmelser tilsvarende bestemmelsene for innløsning av festetomter til bolig etter tomtefesteloven. [1]

Dette er et statlig ran av en fattig kommune, fortsetter hun sine kraftsalver med.

Kopi av hele artikkelen som nylig ble gjengitt i Telemarksavisa, finner du vedlagt. Der ser du også hvor mye areal som er i spill i Drangedal.

 

Les hele artikkelen her.

 

[1] TFF sin anmerkning: Alltid god å ha i ryggen!

 

Publisert mai 2024

bottom of page