top of page

Det er krig i Ukraina, på Gaza og i Drangedal

Telemark Arbeiderblad skriver om Opplysningsvesenet Fond (OVF) i Drangedal Kommune og omtaler det som et statlig ran av en fattig kommune.

Gammelt bygdetun

Ransobjektet er bygdetunet, etablert på tuftene av den gamle prestegården. Vi kjenner til flere slik endrede bruksområder.

Opplysningsvesenets fond er et norsk, statlig fond som eier eiendommer og finanskapital. Fondet er en stor grunneier og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

Det er 2000 mål, og det er hele Drangedal sentrum, som var den gamle prestegården i bygda.

Stridens kjerne er ublu øking av tomteleien. Dette forholdet er ofte knyttet til OVF og dets inntreden på leiemarkedet.

Har du lyst til å lese mer om forholdet, finner du det her https://www.ta.no/kampen-mot-ovf-det-er-statlig-ran-av-en-fattig-kommune/s/5-50-1835998Bak betalingsmur? Bruk vedlegget!

 

Tomtefesterforbundet har god kompetanse og bred erfaring på denne typen saker, og vi stiller gjerne opp for våre medlemmer.

Vi tar vare på medlemmenes interesser! Meld saken her: https://xreg.no/ypg/dinside/tff/login

Publisert mars 2024

bottom of page